szlaki turystyczne

szlak żółty

Starachowice - Lipie - Lipie Podłaziska - Zębiec - Piotrowe Pole - Koszary - Kotlarka - Iłża (32 km)

Początek szlaku zlokalizowany jest na dworcu PKP Starachowice. Prowadzi on krótkim odcinkiem ulicy Radomskiej do Parku Miejskiego i obok budynku PTTK dochodzi do ulicy Krywki. Po zejściu w dół (ul. Piłsudskiego przy parkingu Muzeum Przyrody i Techniki) skręca w lewo w ulicę Na Szlakowisku (sztuczne wyniesienie powstałe w skutek wywozu płynnej szlaki wielkopiecowej), a następnie po dojściu do Al. Armii Krajowej skręca w prawo. Prowadzony jest schodkami na skałki do punktu widokowego (widok na główne pasmo Gór Świętokrzyskich i południową część miasta).

mapa przebiegu szlaku
opr.: M. Bednarczyk ©

Kolejno, ulicą Lipową dochodzi do ogródków działkowych i leśną drogą do hałdy nieistniejącej kopalni rudy żelaza “Majówka” (298,8 m npm). Można wejść na szczyt, by przy dobrej pogodzie podziwiać okolicę. Dalej droga wiedzie lasem (Puszcza Iłżecka stanowiąca obszar chronionego krajobrazu) do zbiegu dróg przed Lipiem. Do skraju wsi szlak pokrywa się ze śladem dawnej wąskotorowej magistrali wielkopiecowej.

zakręt szlaku żółtego
fot.: M. Bednarczyk ©

Pod lasem zakręt w kierunku wsi (prosto szlak czarny do rezerwatu “Rosochacz”). Szlak przebiega przez wieś. Po drodze mijamy krzyż misyjny (na krzyżówce ) przystanek PKS oraz kaplicę.

krzyż na skrzyżowaniu
fot.: M. Bednarczyk ©

kaplica w Lipiu
fot.: M. Bednarczyk ©

Obok szkoły szlak skręca w prawo do przysiółka Podłaziska (prywatna stadnina koni), a następnie za starą leśniczówką ponownie wchodzi w leśne ostępy - prowadząc do zbiornika wodnego na potoku Kotyzka.

zbiornik na Kotyzce
fot.: M. Bednarczyk ©

Dalej szlak biegnie wzdłuż leśnej drogi tzw. Strażowej w kierunku Zębca. Po kilkuset metrach do szlaku zbliża się kolej wąskotorowa. Do Iłży pozostaje jeszcze około 2/3 drogi.

mapa przebiegu szlaku
opr.: M. Bednarczyk ©

Kilometraż:

 • 0,0 km Starachowice PKP. Przystanek na linii kolejowej: Skarżysko - Sandomierz - Rozwadów, dworzec PKS.
 • 0,4 km Oddział PTTK : muzeum regionalne, schronisko turystyczne i pole biwakowe.
 • 0,6 km ul. Krywki , skwer wzdłuż ul. Na Szlakowisku.
 • 1,0 km al. Armii Krajowej. Odsłonięcie geologiczne, punkt widokowy.
 • 2,0 km ul. Lipowa, ogrody działkowe, obok hałdy kopalnianej Kopalni “Majówka”.
 • 6,5 km Lipie Komorniki (szlak czarny).
 • 7,9 km Lipie - szkoła.
 • 9,5 km Lipie - zbiornik na Kotyzce.
 • 13,5 km Zębiec przystanek PKS.
 • 14,5 km Zębiec - Zakłady Górniczo - Hutnicze.
 • 19,7 km Piotrowe Pole wieś.
 • 22,4 km Pomnik poległych żołnierzy AK z oddziału “Potoka”.
 • 23,9 km Koszary wieś PKS.
 • 23,9 km Kotlarka wieś PKS.
 • 25,0 km Kotlarka Budy.
 • 28,0 km Kotlarka Krzyże.
 • 29,5 km Iłża, ul. Św. Franciszka - muzeum regionalne, kościół Św. Ducha.
 • 30,0 kmIłża, plac 11-go Listopada. PKS do Starachowic.

szlak czarny

Lipie - Lubienia Komorniki - rez. Rosochacz (7 km)

Początek znajduje się przy pierwszych zabudowaniach Lipia, przy wejściu do wioski szlaku żółtego prowadzącego ze Starachowic do Iłży. Udajemy się polną drogą za znakami czarnymi w kierunku stacji kolejki wąskotorowej.

mapa przebiegu szlaku
opr.: M. Bednarczyk ©

początek szlaku czarnego

fot.: M. Bednarczyk ©

szkalowskaz na stacji Lipie
fot.: M. Bednarczyk ©

Idąc dalej drogą obok toru, dochodzimy do skraju lasu i przy rozłożystej sośnie skręcamy w lewo na północ, jest to 500 metrów od początku szlaku.

sosna pod lasem
fot.: M. Bednarczyk ©

Z leśnej drogi, początkowo piaszczystej lecz dalej porośniętej trawą rozległy widok na okoliczne pola i wioskę. Na małym wzniesieniu przy skraju lasu, “ambona” myśliwska - okolica obfituje w dziką zwierzynę której tropy można zobaczyć w podmokłym terenie lub zimą na śniegu.

las
fot.: M. Bednarczyk ©

Po przejściu około 1100 metrów dochodzimy do brukowanej drogi z Lipia i skręcamy w nią na wschód. Jest ona jednocześnie “linią oddziałową” zwaną “leżnią” wyznaczaną co 900 metrów. Przecinają ją co 600 metrów pod kątem prostym linie oddziałowe zwane “działkami”.

Szlak prowadzony jest drogą brukowaną, a po 800 metrach od zakrętu przecina tor kolejki wąskotorowej do Iłży. Przed
nami wzniesienie, część Dębowej Góry, a jest to 2,4 kilometra od początku szlaku. Schodząc w dół około 500 metrów, po lewej i prawej stronie można oglądać okazałe dęby, jodły, sosny.

droga - brukowaniec
fot.: M. Bednarczyk ©

Warto zwrócić uwagę na przecięcie pod kątem drogi przez torowisko starej kolejki leśnej Towarzystwa Starachowickich Zakładów Górniczych.

Kolejne skrzyżowanie to Gościniec Małyski, w który skręca szlak. Ta leśna droga - około 1.5 kilometra, jest sucha lecz piaszczysta. Przecina linię oddziałową, leśną drogę do Lubienii i wychodzi we wsi Komorniki. Ze skraju lasu rozległy widok na okolicę, na wprost las rezerwatu Rosochacz, po prawej stronie szeroka śródleśna dolinka, a po lewej widać zabudowania wsi Lubienia. Szlak prowadzi w dół ulicą Leśną przecinając ulicę Zachodnią. Wysypana żwirem droga doprowadza do skraju lasu, a następnie po przejściu przez mostek, do początku rezerwatu Rosochacz. Na tablicy można zapoznać się z trasą wyznaczoną do zwiedzania. Po dojściu do drogi Starachowice - Lubienia szlak skręca w lewo do przystanku komunikacji miejskiej. Jest to obecnie koniec tego siedmiokilometrowego odcinka. Powrót autobusem nr 9 lub PKS.

rzezerwat Rosochacz - pomost
fot.: M. Rogoziński ©

rezerwat Rosochacz - tablica
fot.: A. Cygan ©

Wcześniej, po drugiej stronie drogi, znajduje się zadaszona wiata z miejscem na ognisko i ścieżka dydaktyczna przygotowana przez leśników. Leśną drogą obok, prowadzącą w kierunku południowym, można dojść do drugiego rezerwatu - “Skały pod Adamowem”.

mapa przebiegu szlaku
opr.: M. Bednarczyk ©

Kilometraż:

 • 0,0 km Lipie, żółty szlak Starachowice - Iłża.
 • 0,3 km Lipie, przystanek kolejki wąskotorowej.
 • 0,5 km Sosna - skraju lasu.
 • 1,1 km Brukowana droga z Lipia.
 • 1,9 km Skrzyżowanie z torem kolejki wąskotorowej do Iłży.
 • 2,4 km wyniesienie - Dębowa Góra (kulminacja ok. 800 m na prawo).
 • 3,2 km skrzyżowanie drogi ze śladem torowiska starej kolejki.
 • 4,0 km Małyski Gościniec.
 • 5,6 km Skraj lasu.
 • 6.1 km Lubienia - Komorniki (ul. Zachodnia).
 • 6,6 km Skraj lasu. Rezerwat Rosochacz.
 • 7,0 km Droga Starachowice - Lubienia. PKS, MZK do Starachowic.

inne trasy pieszych wędrówek

Razem z Fundacją Polskich Kolei Wąskotorowych proponujemy wycieczki, które mają swój początek i koniec przy mijance wąskotorówki.

mapa z trasami wędrówek
opr.: M. Bednarczyk ©

proponowane trasy spacerowe:

1. “Na Dębową Górę”

Nieoznakowana w terenie (na mapie oznaczona niebieskimi kropkami) - dł. ok. 5 km

Po drodze zobaczymy bezimienną mogiłę partyzanta, torowisko nieistniejącej linii kolejki wąskotorowej (magistrali Wielki Piec - Klepacze - Bór Kunowski) oraz teren po składnicy drewna, okazałe drzewa na Dębowej Górze (buki, jodły, dęby). Wytrwali obserwatorzy mogą wypatrzyć bociana czarnego.

przed Dębową Górą
fot.: A. Cygan ©

Dębowa Góra - las
fot.: M. Bednarczyk ©

Dębowa Góra - las
fot.: M. Bednarczyk ©

Dębowa Góra - teren dawnej składnicy
fot.: A. Cygan ©

polana na Dębowej Górze
fot.: M. Bednarczyk ©

2. “Na hałdę w Henryku”

nieoznakowana w terenie (na mapie oznaczona żółtymi kropkami) - dł. ok. 3 km

Po drodze zobaczymy bezimienną mogiłę partyzanta, torowisko nieistniejącej linii kolejki wąskotorowej (do kopalni rudy żelaza Henryk Szyb) oraz panoramę z hałdy.

grób partyzanta
fot.: M. Bednarczyk ©

nasyp dawnej kolejki
fot.: M. Bednarczyk ©

hałda kopalni Henryk Szyb
fot.: M. Bednarczyk ©

widok z hałdy na Starachowice
fot.: M. Bednarczyk ©


Uwaga! Do pobrania folder o Lipiu przygotowany przez FPKW (wraz z mapą):


do góry strony